องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 

 

ประชาสัมพันธ์การรับโอน  (ย้าย)  พนักงานส่วนตำบล

 

S 140230659

 

S 140230661

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155