องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ  ประชาสัมพันธ์การรับโอน  (ย้าย)  พนักงานส่วนตำบล 

ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)  จำนวน  1 อัตรา

 

 

77

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232