องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

รายงานผลการดำเนินงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้า กรณีปฏิบัติตนตามประกาศคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปี 2562

 

 

รายงานผลการดำเนินงานของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้า  กรณีปฏิบัติตนตามประกาศคุณธรรม  จริยธรรม   

ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ  ประจำปี 2562

 

77

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232