องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  การรับโอน (ย้าย)  พนักงานส่วนตำบล

 

 

(เอกสารแนบ1)

 

 

(เอกสารแนบ2)

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232