องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2561

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2563)  ฉบับปรับปรุง  ครั้งที่  1/2561

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232