ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

(เอกสารแนบ1)

 

 

 

(เอกสารแนบ2)