องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

 

 

เอกสารแนบ

 

 

 

140101

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232