องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 ตำบลและ จำนวน 3 สาย มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,092 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านทุ่งอ้าว  หมู่ที่  1  ตำบลและ  จำนวน  3  สาย 

มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  7,092  ตารางเมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

 

 

เอกสารแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232