องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ

 

 

โครงสร้างหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลและ

 

 

โครงสร้างผู้บริหาร 

 

 

โครงสร้างพนักงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232