องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชันกับมาตรการความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ 

เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชันกับมาตรการความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

 

 

เอกสารแนบ

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232