องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชันการปฏิบัติงานในองค์กร

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ 

เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชันการปฏิบัติงานในองค์กร

 

 

เอกสารแนบ

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232