องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ระเบียบการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลและ

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ 

เรื่อง  ระเบียบการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลและ

 

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232