Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลและไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

 

 

ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 054795232 และโทรสาร 054795232 ต่อ 18 ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากเกิดฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ส่งผลให้กล่องรับสัญญาณโทรศัพท์ชำรุด อยู่ในระหว่างซ่อมแซม คาดว่าจะใช้เวลา 1 - 2 วัน ทั้งนี้ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่  E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0895614813 (เจ้าพนักงานธุรการ) ขอบคุณค่ะ  

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com