องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2561

 

 

ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  ประจำปี พ.ศ. 2561

 

(หนังสือประชาสัมพันธ์)

 

 

(ตารางการออกหน่่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่)

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232