องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ไตรมาสที่  1  ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

(ประกาศ)

 

 

(งบแสดงผลการดำเนินงาน)

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232