องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  แผนอัตรากำลัง  3 ปี  พ.ศ. 2558-2560  

 

 

(เอกสารแนบ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232