องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า)  

 

 

(เอกสารแนบ)

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232